Pozyskiwanie surowców

Do produkcji wysokiej jakości produktów spożywczych, konieczne jest, abyśmy posiadali dostęp do składników z różnych zakątków świata. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że wiąże się to z ogromną presją – takie działania mogą bowiem stanowić zagrożenie dla ekosystemu i lokalnych społeczności. Z tego powodu zobowiązujemy się do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców naturalnych.

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

W Puratos wiemy, że odpowiedzialne pozyskiwanie surowców jest kluczowym elementem etycznego handlu. Uważamy, że konsumenci mają prawo oczekiwać, by spożywane przez nich produkty były pozyskiwane i produkowane z zastosowaniem uczciwych praktyk. Dlatego też cenimy sobie szczerą współpracę ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w łańcuch dostaw.

Nasze cele

W związku z tym, że zawsze staramy się w sposób odpowiedzialny pozyskiwać surowce, przyświecają nam główne cele:

  • wybieranie surowców, opakowań i sprzętu przyjaznych środowisku, przynoszących korzyść społeczeństwu oraz zapewnienie korzystnego stosunku jakości do ceny
  • wspieranie dostawców, którzy podzielają naszą misje dążenia do zrównoważonego rozwoju

Cacao-Trace

Cacao-Trace to program poświęcony bezpośredniej współpracy z rolnikami w celu zapewnienia stałej i zrównoważonej produkcji kakao. Zakłada on własny system certyfikacji i podlega corocznemu audytowi przez niezależny podmiot zewnętrzny. Obecnie program ten działa w Wietnamie oraz na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej, wkrótce jednak planujemy rozszerzyć ten projekt na inne kraje Afryki Zachodniej i tereny południowo-wschodniej Azji.

SEDEX

Puratos jest członkiem pozarządowej organizacji SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) dążącej do zwiększenia poziomu odpowiedzialności i etyczności w zakresie globalnych łańcuchów dostaw. 

RSPO

Puratos jest członkiem organizacji Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) – jedynego globalnego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji oleju palmowego. Obecnie 20 naszych placówek w Europie, USA, Australii uzyskało certyfikat RSPO. W bliskiej przyszłości planujemy powiększyć tę liczbę.