O Puratos

Film korporacyjny Puratos

Poznaj naszą historię

Puratos jest międzynarodową grupą oferującą pełną ofertę innowacyjnych produktów oraz wiedzę ekspercką dla rzemiosła, przemysłu, sieci handlowych, sektora HORECA w branży piekarniczej, cukierniczej i produkcji wyrobów czekoladowych.

Nasza organizacja

Dowiedz się więcej o Puratos - firmie, w której w centrum są nasi klienci.

Sprawdź

Wizja i Misja

Naszą wizją i misją jest koncentrowanie się na spełnianiu najwyższych standardów i pomaganiu naszym klientom odnosić jeszcze większe sukcesy.

Sprawdź

Nasz sposób działania

Nasz sposób działania w Puratos opiera się na zaufaniu, na którym opiera się wszystko, co robimy.

Sprawdź

Nasze zobowiązania

Nasze działania CSR są wyrazem zobowiązania jakie podjęliśmy na rzecz przyszłych pokoleń oraz drogą do realizacji celu, jakim jest optymalizowanie wartści odżywczych naszych produktów.

Sprawdź

Kariera

W Puratos wartości naszej firmy pozwolą Ci rozwinąć skrzydła.

Sprawdź

Nasi klienci

Naszymi klientami są rzemieślnicy, producenci przemysłowi, sieci handlowe oraz firmy z sektora HORECA. Wszystko, co robimy, jest z myślą o nich.

Sprawdź

Innowacja

Innowacja jest naszą największą wartością, co wyraża się w naszych produktach i rozwiązaniach.

Sprawdź