Polityka prywatności

Wersja 1.3, ważna od 3 lutego 2021.

INFORMACJA O ROZPORZĄDZENIU OGÓLNYM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

1. Czego dotyczy polityka prywatności?

Niniejszy dokument dotyczy polityki prywatności twoich danych osobowych jako osoby fizycznej, które przetwarzamy. Dokument nie ma zastosowania, jeśli przetwarzamy dane anonimowe lub biznesowe.

2. Kto bedzie przetwarzać Twoje dane osobowe?

Jesteśmy spółką Puratos Polska Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Żniwnej 2 w Kostrzynie (62-025),wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041077.  Numer telefonu  +48 61 657 63 63, adres e-mail info@puratos.pl.

Pełnimy funkcję „Administratorów” Twoich danych osobowych.

3. Czego od ciebie wymagamy?

Wymagamy od ciebie przekazania nam wyłącznie twoich własnych danych osobowych. Jeśli przekazujesz nam również dane osobowe innych osób, to musisz się upewnić, że masz do tego upoważnienie.

Wymagamy również, by dane osobowe, które nam przekazujesz, były prawidłowe, a w przypadku ich zmiany, byś niezwłocznie poinformował/poinformowała nas o tej zmianie.

4. Dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe?

Cele, dla których przetwarzamy twoje dane osobowe, zależą od tego, w jaki sposób nawiązujesz z nami kontakt.

Przeglądasz naszą stronę internetową

 • Przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, w celu zapamiętania twoich wyborów, a także do zarządzania naszą stroną i jej ulepszania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Kontaktujesz się z nami (np. wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, wysyłając nam e-mail)

 • Przetwarzamy twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na twoje pytanie i nim zarządzać (np. prośba o informację, zapis do naszego newslettera, reklamacja). Przetwarzanie to odbywa się na podstawie twojej zgody.

Zakładasz konto osobiste na naszej stronie internetowej lub kupujesz produkty/usługi Puratosa

 • Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zarządzania kontem klienta w oparciu o umowę, której jesteś stroną. Bez twoich danych osobowych nie możemy wykonać tej umowy.
 • Możemy również przetwarzać twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów/usług w oparciu o nasz uzasadniony interes. To dla nas ważne, abyś jako nasz klient był informowany o naszych produktach/usługach. Przetwarzanie to może wiązać się z utworzeniem profilu klienta. Takie profilowanie ma na ciebie wpływ jedynie w zakresie, w jakim czynność przetwarzania danych może prowadzić do poprawy doświadczenia klienta i stworzenia spersonalizowanych ofert z korzyścią dla ciebie. Podanie twoich danych osobowych w tym celu nie jest wymagane i możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (patrz artykuł 8 poniżej).

Zapisujesz się na wydarzenie, organizowane przez Puratosa 

 • Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, gdy zarejestrujesz się na wydarzenie, organizowane przez Puratosa (np. event, warsztat lub webinarium), ponieważ jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z tobą, dotyczącej organizacji tego wydarzenia. Możemy to robić we współpracy z partnerami handlowymi, którym możemy udostępniać twoje dane w oparciu o ich uzasadniony interes, związany z ujawnieniem listy osób zarejestrowanych. 
 • Możemy również przetwarzać twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszej działalności w oparciu o nasz uzasadniony interes. To dla nas ważne, abyś jako nasz klient był informowany o naszej działalności. Przetwarzanie to może wiązać się z utworzeniem profilu klienta. Takie profilowanie ma na ciebie wpływ jedynie w zakresie, w jakim czynność przetwarzania danych może prowadzić do poprawy doświadczenia klienta i stworzenia spersonalizowanych ofert z korzyścią dla ciebie. Podanie twoich danych osobowych w tym celu nie jest wymagane i możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (patrz artykuł 8 poniżej). 

Twoja rejestracja i udział w programie Puratos Sensory

Program Puratos Sensory ma na celu pomóc nam lepiej zrozumieć oczekiwania i preferencje smakowe konsumentów w zakresie żywności. Dajemy ci możliwość spróbowania naszych produktów, uczestniczenia w dyskusjach grupowych, udzielenia wywiadu i/lub odpowiedzi na określone pytania. Opinie uczestników pozwalają nam na ulepszanie naszych produktów i usług, a także produktów i usług naszych partnerów. W tym zakresie przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • twoje dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail) w celu wysyłania produktów i ankiet. Przetwarzanie to wynika z konieczności wykonania naszej umowy z tobą. Bez twoich danych kontaktowych nie jesteśmy w stanie zarejestrować twojego udziału w programie Puratos Sensory.
 • inne dane osobowe, które przekazałeś nam, odpowiadając na kwestionariusze (np. twoje zwyczaje żywieniowe). Przetwarzamy te dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na lepszym zrozumieniu twoich preferencji, co pozwala nam na wysyłanie ci pytań o produkty i próbek produktów, które mogą cię zainteresować. Nie masz obowiązku, by przekazywać nam takie informacje.
 • dane osobowe, dotyczące twojego zdrowia lub przekonań religijnych, jeśli podasz nam takie informacje, odpowiadając na pytania, które są związane z powyższymi kwestiami. Przetwarzamy je w celu zapewnienia ci bezpieczeństwa (w zakresie alergii pokarmowych) i poszanowania twoich przekonań (takich jak ograniczenia żywieniowe) w związku z twoim udziałem w programie Puratos Sensory. Przetwarzamy te dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu twojej zgody, tj. jeśli udzielisz odpowiedzi na takie pytania.

informacje, które nam przekazałeś, odpowiadając na nasze kwestionariusze po degustacji naszych produktów lub podczas wywiadów czy dyskusji grupowych. Dane te będą przetwarzane w oparciu o konieczność wykonania naszej umowy z tobą, ponieważ przetwarzanie twoich opinii jest częścią uczestnictwa w programie Puratos Sensory. Jeśli przekażesz nam takie dane, staną się one anonimowe (np. poprzez nadanie pseudonimu) i 

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać twoje dane osobowe spółkom wchodzącym w skład grupy Puratos, spółkom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie (zwanym "podmiotami przetwarzającymi"), instytucjom naukowym w ramach prowadzonych badań, osobom trzecim, gdy istnieje taki obowiązek prawny, naszym partnerom handlowym (np. przy organizacji wspólnej działalności), a także policji lub organom wymiaru sprawiedliwości na ich wniosek, jeżeli są uprawnione do żądania danych osobowych. 

6. Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Możemy przekazywać twoje dane osobowe do państw spoza Unii Europejskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie oparte na odpowiednich zabezpieczeniach (w oparciu o decyzją adekwatności i/lub standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej). Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać kopię dokumentów, opisujących odpowiednie zabezpieczenia, możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym powyżej  (art. 2) lub napisać na adres mailowy  info@puratos.pl

7. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo pozostajesz z nami w kontakcie (np. pytasz o informacje, kupujesz nasze produkty/usługi, zapisujesz się na nasz newsletter, rejestrujesz się do naszego programu Puratos Sensory) oraz maksymalnie do 10 lat po zakończeniu tej relacji.

8. Jakie są Twoje prawa?

Możesz skontaktować się z nami, aby egzekwować następujące prawa konsumenta, zgodnie z warunkami określonymi we właściwych przepisach prawa:

 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim zakresie, w jakim przetwarzanie to było pierwotnie udzielone w oparciu o twoją zgodę.
 • Żądanie dostępu do twoich danych osobowych, a także ich sprostowanie, usunięcie albo ograniczenie przetwarzania.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i/lub przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie jako podstawie przetwarzania (takich jak badania, rozwój i doskonalenie naszych produktów/usług).
 • Dążenie do przeniesienia twoich danych osobowych, które nam przekazałeś/przekazałaś.

Niektóre z tych praw możesz egzekwować poprzez ustawienia na swoim koncie osobistym w naszym portalu (jeśli masz takie konto osobiste).

Wszystkie te prawa możesz egzekwować, kontaktując się z nami pod adresem podanym powyżej (art. 2) lub pisząc na adres mailowy info@puratos.pl .

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

 

Informacja dla kontrahentów: