Polityka prywatności

Wersja 1.1, ważna od 9 maja 2018.

INFORMACJA O ROZPORZĄDZENIU OGÓLNYM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

1. Czego dotyczy polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy danych osobowych, jednak wyłącznie w zakresie danych osób fizycznych. Zasady te nie obowiązują w przypadku przetwarzania danych anonimowych lub biznesowych.

2. Kto bedzie przetwarzać Twoje dane osobowe?

Jesteśmy spółką Puratos Polska Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Żniwnej 2 w Kostrzynie (62-025),wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041077.  Numer telefonu  +48 61 657 63 63, adres e-mail info@puratos.pl.

Pełnimy funkcję „Administratorów” Twoich danych osobowych.

3. Jakie są nasze oczekiwania wobec Ciebie?

Oczekujemy, że przekażesz nam wyłącznie własne dane osobowe. Jeśli natomiast postanowisz przekazać nam również dane osobowe innych osób, musisz upewnić się, że masz do tego prawo.

Oczekujemy również, że dane osobowe, które nam przekażesz, będą poprawne oraz że w przypadku zmiany konkretnych danych, natychmiast nas o tym poinformujesz.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w zależności od tego, w jaki sposób nawiążesz z nami kontakt.

Gdy przeglądasz naszą stronę

Przetwarzamy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, aby zapamiętywać Twoje wybory, zarządzać naszą stroną internetową i wciąż ją ulepszać. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj o naszej polityce cookies.

Gdy skontaktujesz się z nami (np. wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, wysyłając do nas e-mail)

·         Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub aby spełnić Twoje prośby (np. prośba o udzielenie informacji, subskrypcja naszego newslettera, reklamacja). Tego rodzaju przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą.

Gdy założysz konto na naszej stronie

·         Przetwarzamy Twoje dane osobowe do zarządzania klientami, w celu wykonania umowy, której jesteś stroną. Bez Twoich danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie przez nas tej umowy.

·         Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów/usług, to jest do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Uważamy za niezwykle istotne, abyś, jako nasz klient, był informowany o wszystkich naszych produktach i usługach. To przetwarzanie może obejmować stworzenie Twojego profilu. Takie profilowanie nie ma wpływu na Ciebie, z wyjątkiem zakresu, w jakim może prowadzić do poprawy jakości obsługi klienta i spersonalizowanych ofert, co jest dla Ciebie korzystne.
Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe i możesz się zrezygnować z tej opcji przetwarzania (patrz punkt 8 poniżej).

We wszystkich przypadkach

·         Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zarządzania zgodnością oraz sporami (np. zapobieganie bezprawnym działaniom, zapobieganie nadużyciom wobec zasobów Grupy Puratos, obrona roszczeń prawnych).

·        Możemy anonimizować twoje dane osobowe i przetwarzać dane zagregowane w celach badawczych i rozwojowych, w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (np. statystyki sprzedaży, analizy rynku, rozwój produktów / usług). W ramach Grupy Puratos uważamy, że badania i rozwój mogą doprowadzić do poprawy osługi i doświadczeń klientów, ulepszenia produktów i tworzenia innowacji, które będą pomagać osobom zainteresowanym naszymi produktami / usługami (takimi jak klienci, dystrybutorzy, dostawcy i konsumenci końcowi). Podanie danych osobowych w tym celu nie jest wymogiem i możesz się sprzeciwić temu przetwarzaniu (patrz punkt 8 poniżej). Przetwarzanie danych w ramach badań i rozwoju może obejmować tworzenie Twojego profilu. Wszystkie elementy identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, adres itp., są eliminowane. To profilowanie będzie Cię dotyczyć bezpośrednio jedynie w taki sposób, że wpłynie na poprawę jakości naszych produktów i poziom obsługi klientów oraz pozwoli nam wprowadzać kolejne innowacje, co jest oczywistą korzyścią także dla Ciebie. 

·         Puratos NV może również przetwarzać dane osobowe użytkownika jako Administrator na poziomie Grupy, w celu globalnego zarządzania i przeprowadzania globalnych badań w oparciu o prawnie uzasadnione interesy swoje, innych podmiotów Grupy i ich interesariuszy. Uważamy, że jest to konieczne ze względu na zachowanie wydajnych, spójnych i ciągłych działań operacyjnych Grupy Puratos oraz na poprawę obsługi i doświadczeń klientów, ulepszanie produktów i wprowadzanie innowacji, które będą pomagać osobom zainteresowanym naszymi produktami / usługami i ostatecznie przyczynią się do ochrony i promocji gospodarczej, handlowej, społecznej i finansowej Grupy Puratos. Podanie danych osobowych w tym celu nie jest wymogiem i możesz się sprzeciwić temu przetwarzaniu (patrz punkt 8 poniżej).

·         Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów/usług oraz produktów/usług innych podmiotów będących częścią Grupy Puratos. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody i w zakresie, w jakim wyrazisz na to zgodę. 

 

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom wchodzącym w skład grupy Puratos, firmom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie (zwanym „podmiotami przetwarzającymi”), jednostkom naukowym w celach badawczych, stronom trzecim, gdy istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić, naszym partnerom handlowym, a także policji lub organom sądowym – na ich żądanie, jeśli mają prawo wymagać takich danych.

6. Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej, w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską).Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób uzyskać informację na temat środków ochrony, możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym powyżej (punkt 2) lub wysyłając wiadomość na adres mailowy info@puratos.pl.

7. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jesteś z nami w kontakcie (np. prosisz o informacje, kupujesz nasze produkty, subskrybujesz nasz newsletter), a także maksymalnie przez 10 lat od ewentualnego zakończenia tej współpracy.

8. Jakie są Twoje prawa?

Możesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z następujących praw, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym prawodawstwie:

·         Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

·         Żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.

·        Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego i/lub przetwarzania na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (takich jak: badania, rozwój oraz ulepszanie naszych produktów).

·         Możliwość przenoszenia Twoich danych osobowych, jeśli wyrazisz taką chęć.

Możesz skorzystać z niektórych wymienionych praw bezpośrednio w zakładce ustawień Twojego konta osobistego (jeśli posiadasz takie konto).

Możesz korzystać ze wszystkich tych praw, kontaktując się z nami pod adresem podanym powyżej (patrz: punkt 2) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail info@puratos.pl.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Informacja dla kontrahentów: