Cacao-Trace to jedyny w swoim rodzaju program, który przynosi korzyści wszystkim korzystającym z niego stronom, oparty na wiedzy i doświadczeniu rolników, dający im możliwość zwiększenia produktywności i stopnia zrównoważenia produkcji równocześnie. Jeśli pomożemy rolnikom podnieść wartość ich kakao, będziemy mogli cieszyć się wysokiej jakości czekoladą przez następne pokolenia.

 W przyszłości planujemy stopniowo rozszerzać ten program - obecnie prowadzony w Wietnamie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej - na inne kraje w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Zachodniej i Ameryce Południowej.

CACAO-TRACE - LEPSZE ŻYCIE DZIĘKI LEPSZEJ PRACY

Cacao-Trace stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzebę bardziej zrównoważonego i przejrzystego łańcucha dostaw kakao. Unikalnie holistyczne połączenie inicjatyw środowiskowych, finansowych i zorientowanych na człowieka ma na celu poprawę życia i pracy rolników uprawiających kakao. Nacisk, jaki Cacao-Trace kładzie na jakość, edukację i szkolenia, pozwala rolnikom podnosić swoje umiejętności, by mogli osiągnąć wyższą produktywność i lepszy poziom zrównoważonej produkcji, co sprawi, że czekoladą będą mogły cieszyć się kolejne pokolenia.

Producenci czekolady i konsumenci mogą być pewni, że Cacao-Trace oznacza jakość, identyfikowalne źródła i stałą jakość ziaren kakaowych. Ciągłe doskonalenie jest wpisane w program i potwierdzane przez niezależne, zewnętrzne audyty.

LEPSZA POZYCJA ROLNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH KAKAO dzięki EDUKACJi I SZKOLENIom

Edukacja i szkolenia znajdują się w centrum działań Cacao-Trace. Wsparcie techniczne i coaching, zapewniane na farmach i w centrach zbiorów Cacao-Trace, pomagają rolnikom uprawiającym kakao zarówno zwiększyć plony, jak i podnieść jakość ziaren. Pracując z plantatorami kakao nad dalszym rozwojem ich umiejętności zarządzania gospodarstwem i technik ochrony środowiska, Cacao-Trace pomaga im uzyskać jak najwyższe dochody i bardziej samodzielnie zarządzać swoimi plantacjami.

Dbając o zrównoważony rozwój stawiamy na jakość surowca

Podobnie jak w przypadku innych programów zrównoważonego rozwoju, Cacao-Trace przyczynia się do budowania zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez najlepsze praktyki środowiskowe, finansowe i zorientowane na człowieka. Poza tym jest to również znak jakości. Zespoły Cacao-Trace ściśle współpracują z rolnikami, aby dokładnie kontrolować proces fermentacji i suszenia, co stanowi istotny krok do zapewnienia najwyższej jakości ziaren kakaowych. Wsparcie to pozwala rolnikom poświęcać więcej czasu na dbanie o plantacje, podnoszenie umiejętności, wydajności i jakości. Rezultat jest korzystny dla obu stron. Rolnicy uzyskują lepsze plony, a producenci czekolady mają pewność, że otrzymują ziarna najwyższej jakości, co przekłada się na świetną w smaku czekoladę.

NAPRAWDĘ PYSZNA CZEKOLADA OD MISTRZÓW FERMENTACJI

Jeśli chodzi o smak i aromat, czekolada Cacao-Trace oferuje to, czego często nie mają inne zrównoważone produkty czekoladowe. Wynika to z nacisku, jaki kładziemy w programie na procesy, zachodzące po zbiorach, oraz inne czynniki, takie jak gleba, klimat i genetyczna odmiana ziaren. Podobnie jak w przypadku winiarstwa, fermentacja jest zasadniczym etapem rozwoju potencjału smakowego każdego ziarna kakaowego. Opanowanie tego procesu gwarantuje, że tylko najwyższej jakości ziarna stają się pyszną czekoladą Cacao-Trace.

DODATKOWY BONUS PRZY ZAKUPIE CZEKOLADY CACAO-TRACE

Kupując wyroby czekoladowe Cacao-Trace, wspierasz długoterminowe dostawy czekolady, a jednocześnie bezpośrednio pomagasz zmniejszyć poziom ubóstwa rolników uprawiających kakao. Za każdy kilogram zakupionej czekolady Cacao-Trace wypłaca rolnikom Chocolate Bonus ("Bonus Czekoladowy") w wysokości 10 centów. Ten prosty i przejrzysty system płatności gwarantuje, że 100% Bonusu trafia do rolników za pośrednictwem Fundacji Next Generation Cacao. Buduje to korzystne relacje w całym łańcuchu dostaw, od rolnika uprawiającego ziarna kakaowe do producenta i dystrybutora czekolady, aż po miłośników czekolady na całym świecie.

BUDOWANIE ZAUFANIA POPRZEZ PRZEJRZYSTOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW I IDENTYFIKOWALNOŚĆ ŹRÓDEŁ

Kupując czekoladę Cacao-Trace, przyczyniasz się do poprawy życia rolników uprawiających kakao i ich rodzin. Kontrolowany proces oddzielania ziaren kakao z certyfikatem Cacao-Trace od innych ziaren kakaowych w całym łańcuchu dostaw - od zbiorów aż po przetwarzanie - gwarantuje fizyczną identyfikowalność całego kakao z programu Cacao-Trace. Miłośnicy czekolady i producenci mają gwarancję, że każda dostawa ziaren kakao Cacao-Trace jest legalna i zarejestrowana.