Fiberka z kiełkami żyta

Składniki

Metoda

Fiberka z ziarmen żyta