Plantacja kakao Criollo: Tikul

Ochrona białych ziaren kakao w Tikulu w Meksyku

Drzewo Criollo pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej i jest jednym z najstarszych, najrzadszych, a także najlepszych odmian kakaowca na świecie. Drzewo Criollo jest bardzo trudne do wyhodowania i szczególnie narażone na zagrożenia środowiskowe.

W 2008 roku, w celu ochrony tego starego i zagrożonego gatunku, Puratos kupił 140 hektarów użytków rolnych w mieście Tikul w stanie Jukatan w Meksyku. Zasadzając tam 100 000 drzew zamierzamy nie tylko produkować czekoladę o niepowtarzalnym smaku, ale pragniemy także przyczyniać się do zachowywania bioróżnorodności obszaru i zapewnienia schronienia wielu gatunkom dzikich zwierząt.

Przedsięwzięcie to zapewnia także bezpieczne i stabilne środowisko pracy dla społeczności lokalnych, w którym pracownicy będą mieli okazję szkolić się w czynnościach, jakie należy podjąć po zbiorach, aby prawidłowo przygotować ziarna do fermentacji.

Criollo and Ekomuseum Kakao

Plantacja w Tikulu to długoterminowa inwestycja, która przyczynia się do ochrony środowiska, dobrobytu osób żyjących i pracujących w danym regionie oraz propagowania zrównoważonej turystyki.

Obecnie projekt w Tikulu składa się z 2 części:

  • Plantacji o powierzchni 740 akrów/300 hektarów, chroniącej zagrożony gatunek drzew kakaowych Criollo – jednego z najstarszych, najrzadszych i najlepszych odmian kakaowca na świecie.
  • Ekomuzeum Kakao – otwarte w 2011 roku, umożliwia turystom poznanie historii uprawiania kakao oraz kultury Majów, która wyraźnie zaznaczyła się na tym terenie.

Pomaganie ludności i środowisku

Już teraz nasza plantacja kakaowca stanowi schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Jednakże naszym celem jest nie tylko utrzymanie bioróżnorodności, ale też rozwijanie jej – na przykład poprzez zasadzenie ponad 100 000 dodatkowych drzew.

Dążymy również do tego, by pomóc lokalnej ludności, gdyż plantacja i ekomuzeum przyczyniają się zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, do utworzenia nowych miejsc pracy. Zapewniamy także bezpieczne warunki pracy. Poza tym pragniemy również, aby projekt pomógł lokalnym rzemieślnikom, podkreślając związek między historią kakao a kulturą Majów. W ten sposób dążymy do zapewnienia lepszej przyszłości wszystkim tym, którzy są związani z produkcją kakao.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą albo chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie w Tikulu, skontaktuj się z nami.