Wspieranie lokalnych społeczności

W Puratos wierzymy, że naszym obowiązkiem jest wspieranie krajów, w których działamy. Robimy to poprzez dzielenie się naszą wiedzą i umiejętnościami z mniej uprzywilejowanymi członkami społeczeństwa, ale także poprzez wspieranie programów opartych na zrównoważonym rozwoju, które chronią bioróżnorodność i przyczyniają się do poprawy warunków życia lokalnej ludności.

Dzięki wspieraniu społeczności, możemy przyczynić się do polepszenia przyszłości następnych pokoleń. 

Szkoły piekarnictwa

Jednym z naszych celów jest pomoc młodym ludziom z ubogich społeczności w znalezieniu stałego miejsca pracy, które zagwarantuje im bezpieczeństwo i lepszą jakość życia. W Indiach i Brazylii udało nam się już osiągnąć zamierzone cele –  otworzyliśmy tam bowiem nasze pierwsze Szkoły Piekarnictwa.