Wspólna walka z wirusem

5 kwi 2020

Drodzy Klienci,

W Puratos dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych konsumentów, klientów i pracowników, dlatego dokładnie monitorujemy sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19).

Specjalnie oddelegowane do tego celu zespoły zarówno na poziomie lokalnym i globalnym śledzą zalecenia udostępniane przez oficjalne władze. Nasze procedury są dostosowane do wydanych zaleceń.

• Sytuacja związana z COVID-19 nie wpływa obecnie na naszą produkcję. Produkujemy zgodnie z planem.

• Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami na całym świecie i podejmujemy proaktywne działania mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych braków w dostawach surowców. Mamy gotowe do wdrożenia plany awaryjne, aby zapewnić ciągłość dostaw.

• Wizyty w naszych zakładach ograniczono do minimum, a stan zdrowia każdego, kto zostaje wpuszczany do zakładu jest monitorowany.

• We wszystkich naszych lokalizacjach udostępniono instrukcje zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa oraz zwiększono częstotliwość czyszczenia wszelkich powierzchni (biurek, innych powierzchni, klamek do drzwi, poręczy,…).

• Pracownicy Puratos mający jakiekolwiek objawy grypopodobne muszą pozostać w domu.

• Wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące międzynarodowych podróży służbowych.

Jesteśmy świadomi, że nieprzewidywalność sytuacji COVID-19 może budzić zrozumiałe obawy. Pragniemy Państwa zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zminimalizowania wpływu tej sytuacji na Państwa codzienną działalność. Będziemy Państwa informować o wszelkich istotnych zmianach, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.