ODPOWIEDZIALNE POZYSKIWANIE SUROWCÓW

Aby produkować wysokiej jakości składniki dla Piekarni, Cukierni i Producentów Wyrobów Czekoladowych, w Puratos pozyskujemy wiele różnych surowców z całego świata. Wysokie globalne zapotrzebowanie na surowce takie jak: olej palmowy, kakao, mąka i cukier, może negatywnie wpływać na naturalne ekosystemy i zaburzać zrównoważony rozwój lokalnych społeczności. W Puratos wierzymy, że odpowiedzialne pozyskiwanie surowców jest kluczem do etycznego handlu. Konsumenci mają prawo wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność, jak jest produkowana i w jaki sposób jest pozyskiwana. 

Jesteśmy w 100% zaangażowani w odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i upewniamy się, że nasi partnerzy w łańcuchu dostaw wyznają podobne wartości. Z tego względu, prosimy naszych dostawców o podpisanie naszego Kodeksu Postępowania lub podzielenie się z nami swoim kodeksem. Kluczowe jest dla nas utrzymywanie tego samego poziomu wymagań etycznych dla naszych łańcuchów dostaw i produkcji.

OLEJ PALMOWY

Olej palmowy jest niezbędnym składnikiem produktów Puratos. To on sprawia, że nasze jedzenie smakuje i pachnie świetnie, dzięki czemu możemy zaoferować Ci produkty wysokiej jakości, których oczekujesz i na które zasługujesz. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że nie cała produkcja oleju palmowego jest prowadzona w zrównoważony sposób.

Puratos jest członkiem Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) od 2010 roku. Oznacza to, że przestrzegamy surowych kryteriów i zobowiązujemy się do stosowania w 100% zrównoważonego oleju palmowego, który jest bardziej przyjazny dla środowiska i ma pozytywny wpływ społeczny i etyczny. Ponadto współpracujemy z naszymi dostawcami, klientami i innymi interesariuszami, aby napędzać zrównoważoną produkcję oleju palmowego.

Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony łańcuch dostaw oleju palmowego, który:

 • Jest wolny od wylesiania i używania ognia; 
 • Chroni różnorodność biologiczną dzikiej fauny i flory;
 • Chroni torfowiska: Torf jest niezwykle ważny dla naszej planety, ponieważ działa jako magazyn węgla, jest doskonałym siedliskiem dla dzikiej przyrody i odgrywa rolę w gospodarce wodnej; 
 • Chroni lasy poprzez zwiększenie obszarów o wysokiej wartości ochronnej (HCV) i lasów o wysokiej zawartości węgla (HCS). Te obszary leśne znajdują się w rzadkich lub zagrożonych ekosystemach i mają kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnych;
 • Zachowuje się etycznie i szanuje prawa pracowników i społeczności lokalnych, zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka i obowiązującymi przepisami lokalnymi;
 • Poprawia warunki pracy i źródła utrzymania pracowników poprzez odpowiedzialną produkcję, edukację i usługi zdrowotne; 
 • Promuje włączenie drobnych producentów rolnych do naszych zrównoważonych łańcuchów dostaw palmy;
 • Spełnia wysokie standardy przejrzystości poprzez zgłaszanie identyfikowalności drzew palmowych.

KAKAO

Tradycyjny sposób pracy w przemyśle czekoladowym nie zapewnia zrównoważonej przyszłości. Co więcej, ceny jakie rolnicy otrzymują za kakao, są zdecydowanie zbyt niskie. Zmusiło to wielu z nich do zaprzestania uprawy i przekształcenia swoich plantacji lub po prostu całkowitego porzucenia rolnictwa. Dlatego w Puratos wprowadziliśmy i rozwinęliśmy własny program Cacao-Trace, wspierający zrównoważone pozyskiwanie kakao.

Cacao-Trace: Zmieniające życie podejście do zrównoważonego pozyskiwania kakao

Program Cacao-Trace gwarantuje, że rolnicy otrzymują najlepszą możliwą cenę za ziarna kakaowca. Otrzymują cenę premium i nasz wyjątkowy Bonus Czekoladowy w wysokości 0,10 euro za każdy sprzedany kg. Zapewniając premię jakościową i premię czekoladową, dzielimy się z rolnikami uprawiającymi kakao, inwestujemy w nich i ich społeczności oraz zmieniamy ich życie na lepsze.

 

Nasz certyfikat Cacao-Trace gwarantuje:  

 • Lepsze życie rolników dzięki lepszym dochodom, lepszemu zdrowiu, lepszej edukacji;
 • Lepszą planetę dzięki włączeniu agroleśnictwa do programu;
 • Lepszy biznes;
 • Lepszy sposób myślenia konsumentów.

Wybierając Cacao-Trace, nasi klienci i konsumenci mogą mieć bezpośredni, pozytywny wpływ na życie rolników uprawiających kakao, jednocześnie korzystając z poprawy smaku. Podobnie jak dzięki naszemu wyjątkowemu doświadczeniu w fermentacji i niezrównanej międzynarodowej sieci centrów po zbiorach, tworzymy czekoladę o doskonałym smaku. Doskonały smak czekolady Cacao-Trace potwierdzają prestiżowe nagrody, takie jak Award Cocoa of Excellence, Paris 2013 or the Highest Auction, Cocoa of Excellence at Chocoa 2019.

OWOCE

Nasze badania Taste Tomorrow potwierdzają, że nigdy wcześniej konsumenci nie byli tak świadomi historii kryjących się za ich jedzeniem. W pierwszym kwartale 2021 r. przeprowadziliśmy ankietę z naszymi klientami, potwierdzając tworzenie wartości za bliskimi i bardziej przejrzystymi koncepcjami łańcucha dostaw.

Dzięki programowi Puratos „Field to fork” jesteśmy blisko rolnika (bezpośrednio lub poprzez 1 transformację), tworząc wartość dla sadownika (waloryzacja jakości 2 klasy, dywersyfikacja przychodów) i społeczności lokalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko (gospodarka wodna i glebowa).

Pozyskujemy lokalnie specyficzne pochodzenie i odmiany, aby zapewnić zróżnicowany smak, jednocześnie oferując przejrzystość klientom i konsumentom.