Jak Puratos pomaga powstrzymać wirusa

Koronawirus (COVID-19) wpływa na nas wszystkich w skali globalnej. Aby chronić zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów, konsumentów i ich rodzin, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać wirusa.

Rządy na całym świecie uważają sektor medyczny i spożywczy za strategiczne sektory w czasie kryzysu. Puratos i jego klienci dostarczają składniki / produkty, które są niezbędne milionom ludzi na całym świecie. Dlatego jesteśmy społecznie odpowiedzialni za kontynuowanie naszych działań.

Specjalnie oddelegowane do tego celu zespoły zarówno na poziomie lokalnym i globalnym śledzą zalecenia udostępniane przez oficjalne władze. Nasze procedury są dostosowane do wydanych zaleceń.

Ogólne środki ostrożności w Puratos

Naszym najwyższym priorytetem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Instrukcje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące podstawowych środków higieny są dostępne dla wszystkich i są to:

 • Myj często ręce mydłem, a następnie użyj środka dezynfekującego.
 • Zachowaj przynajmniej 1 m odstępu od innych osób.
 • Nie dotykaj oczu, uszu, nosa.
 • Jeżeli kaszlesz lub kichasz, zasłoń twarz zgięciem łokcia lub chusteczką higieniczną. Chusteczkę następnie od razu wyrzuć do zamkniętego kosza.
 • Unikaj uścisków dłoni.
 • Pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem jeśli masz objawy typowe dla grypy lub przeziębienia.

We wszystkich naszych lokalizacjach udostępniono instrukcje zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa oraz zwiększono częstotliwość czyszczenia wszelkich powierzchni (biurek, innych powierzchni, klamek do drzwi, poręczy,…).

Ochrona pracowników Puratos

Puratos zaktulizował politykę pracy. Wszyscy pracownicy, którzy mogą odpowiednio wykonywać swoje obowiązki zdalnie, powinni pracować w domu.

Aby chronić naszych pracowników, którzy muszą pracować na miejscu, wprowadziliśmy ogólne środki ostrożności (patrz wyżej), ale zastosowano również dodatkowe środki ochronne:

 • Pracownicy proszeni są o unikanie udostępniania materiałów (np. długopisów).
 • Wspólny sprzęt w naszych zakładach produkcyjnych (wózki widłowe, elektryczne wózki paletowe,…) jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 • Pracownicy naszych zakładów produkcyjnych używają rękawiczek i zmieniają je przynajmniej po każdej zmianie.
 • Ilość osób przebywających w tym samym czasie w szatniach jest zminimalizowana w celu przestrzegania wytycznych dotyczących odległości 1 metra.
 • Przemieszczanie się między działami produkcji jest ograniczone.
 • Rotacyjny system pracy w różnych działach – pracownicy na dyżurach w poszczególnych działach

Ochrona klientów i partnerów biznesowych Puratos

Spotkania są w miarę możliwości zastępowane rozmowami telefonicznymi lub wideokonferencjami. Jeśli spotkanie musi się odbyć, należy przestrzegać odległości 1 metra między ludźmi.

Wizyty w naszych placówkach są ograniczone do ścisłego minimum, a my podejmujemy działania polegające na kontroli stanu zdrowia.

 • Monitorujemy temperaturę wszystkich pracowników i gości, którzy chcą wejść do jednego z naszych obiektów (biur lub zakładów produkcyjnych). Każdy, kto ma ≥37,3 ° C lub objawy grypopodobne, nie ma możliwości wejścia na teren naszych biur lub zakładów.
 • Goście proszeni są o przestrzeganie wymaganych środków higieny, takich jak mycie i dezynfekcja rąk.
 • Odwiedzający muszą podpisać oświadczenie, że nie chorują ani nie mają objawów grypopodobnych.
 • Ograniczeniczyliśmy kontakt z kierowcami firm transportowych i wykorzystujemy przy nim dodatkowe środki ochrony indywidulanej takie jak maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji.
 • Wszelki ruch wewnątrz zakładów ograniczyliśmy do minimum

Obowiązują ograniczenia dotyczące podróży. Wszystkie międzynarodowe podróże naszych pracowników są odraczane, aby pomóc w powstrzymaniu wirusa.

Przełożyliśmy lub odwołaliśmy wszystkie nasze wydarzenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Ciągłość dostaw żywności ma ogromne znaczenie.

Jesteśmy świadomi, że nieprzewidywalność sytuacji COVID-19 może budzić zrozumiałe obawy. Pragniemy Państwa zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zminimalizowania wpływu tej sytuacji na Państwa codzienną działalność. Będziemy Państwa informować o wszelkich istotnych zmianach, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.

 • Sytuacja COVID-19 nie wpływa obecnie na naszą produkcję, która przebiega zgodnie z planem.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami na całym świecie i podejmujemy proaktywne działania mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych braków w dostawach surowców. Mamy gotowe do wdrożenia plany awaryjne by zapewnić ciągłość dostaw.

Dbaj o siebie i Twoich bliskich.