Program Cacao-Trace

5 maj 2023

Zobowiązania
Czekolada

Sytuacja życiowa rolników uprawiających kakao, złe warunki pracy, wykorzystywanie do niej nieletnich, różnice w podziale wartości w łańcuchu dostaw oraz brak równowagi między podażą a popytem budzą poważne obawy na świecie. Aby przeciwdziałać tym problemom, Puratos powołał Cacao-Trace program, który wykracza poza standardowe praktyki branżowe w rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją kakao

Średnia cena tabliczki czekolady sprzedawanej w krajach pierwszego świata często jest dużo wyższa niż tygodniowy zarobek plantatora, który dostarczył kakao. Sposób pozyskiwania ziaren kakaowca – rośliny uprawianej na plantacjach znajdujących się w zaledwie kilku krajach rozwijających się w Afryce, Azji, Ameryce Środśkowej i Południowej – od lat budzi niepokój. Produkcja jest rozproszona, prowadzi ją wiele małych rodzinnych gospodarstw, których właściciele zazwyczaj żyją poniżej granicy ubóstwa, z ograniczonym dostępem do podstawowych usług i zasobów, takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy nawet czysta woda. Same plantacje, chociaż mogłyby wyprodukować rocznie do 2000 kg ziaren z hektara, z powodu plag szkodników, chorób drzew czy ubogiej gleby są mało wydajne – produkują jedynie 500 kg. Wielu plantatorów nie zna nowoczesnych technik rolniczych. W rezultacie nawet gdy popyt na czekoladę rośnie, nie są w stanie dostarczyć pożądanej ilości wysokiej jakości ziaren kakaowych i często otrzymują za nie zaniżone ceny. A wyzwania związane z rosnącym popytem na czekoladę na rynkach, takich jak Ameryka Północna, Azja i Europa, tylko nasilają te negatywne zjawiska.

Cacao-Trace, czyli nowe standardy

 By rozwiązywać problemy łączące się z pozyskiwaniem ziaren kakao i  skutecznie im przeciwdziałać, Puratos utworzył program Cacao-Trace. Jednym z jego głównych filarów jest tworzenie wartości poprzez smak czekolady, który gwarantowany jest przez mistrzowski proces fermentacji ziaren, suszenie w centrach zbiorów budowanych w sąsiedztwie plantacji. Do produdukcji czekolady wykorzystywane są najwyższej jakości surowce i profesjonalny sprzęt, m.in. skrzynie fermentacyjne czy zoptymalizowane suszarnie słoneczne. Unikatową wiedzę o fermentacji gwarantują wyszkoleni profesjonaliści, którzy z kolei mogą czerpać z wieloletniego doświadczenia firmy Puratos w zakresie fermentacji pieczywa. Eksperci na bieżąco sprawdzają jakość ziaren kakaowych oraz monitorują i ulepszają zachodzące w nich procesy.

Puratos stawia także na szkolenia dla plantatorów w zakresie dobrych praktyk rolniczych i dostarczania wysokiej jakości świeżych strąków kakaowych zgodnie ze standardem jakości Cacao-Trace. Czynniki te gwarantują doskonały smak i niezmiennie wysoką jakość czekolady.

Kolejny filar projektu obejmuje dzielenie się wartością i dodatkowym dochodem ze wszystkimi interesariuszami, a zwłaszcza plantatorami kakao, którzy narażeni są na straty w wyniku braku równowagi w podziale zysków. Dostarczając wysokiej jakości ziarna, rolnicy otrzymują premię jakościową, zaś za każdy sprzedany kilogram czekolady Cacao-Trace pobieramy od naszych klientów 10 eurocentów. Ta wydawałoby się niewielka kwota w latach 2016-2021 wygenerowała łącznie 2 532 000 euro, która w całości trafiła do plantatorów kakao oraz lokalnej społeczności. Ostatnim elementem programu jest wypełnienie zobowiązań wobec kluczowych interesariuszy, jakimi są rolnicy, planeta, klienci i konsumenci, a dotyczą one dobrze prosperującego łańcucha dostaw. Jego cele to m.in. poprawa życia rolników, zapewnienie lepszej przyszłości naszej planety poprzez ochronę klimatu i promowanie agroleśnictwa, wsparcie biznesu klientów, a także wpływ na budowanie mentalności konsumentów. Cacao-Trace Puratos wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ.

Ponadto, inwestycje w lokalne centra fermentacyjne oraz długoterminowe zobowiązania do zakupu kakao od rolników przynoszą stabilizację na obszarach wiejskich. Takie podejście umożliwia zaangażowanie się w długoterminowy rozwój nie tylko społeczności rolniczych, ale też samego projektu. 

Wyjątkowe podejście Puratos do rozwiązywania problemu związanego z produkcją kakao jest zauważane na świecie. W 2021 roku telewizja BBC przygotowała program o Cacao-Trace i jego nadzwyczajnym podejściu w aspekcie poprawy życia plantatorów oraz promowaniu Agro-leśnictwa. 

Miliard euro dla projektu 

Znaczenie Cacao-Trace, potencjał przekształcenia łańcucha dostaw kakao w sposób zrównoważony i zaangażowany społecznie został dostrzeżony również przez grupę prywatnych inwestorów, którzy zdecydowali się na wsparcie programu kwotą miliarda euro. Długoterminowe finansowanie przeznaczone jest na zakup większej ilości ziaren certyfikowanych przez Cacao-Trace bezpośrednio od rolników, co ma zintensyfikować współpracę z lokalnymi społecznościami. Będzie ono również wykorzystywane do budowy kolejnych dziesięciu centrów zbiorów kakao oraz trzech linii. 

Cacao-Trace stanowi długoterminowe zobowiązanie firmy Puratos do budowania zrównoważonego łańcucha dostaw kakao. Wykracza ono daleko poza obowiązujące standardy branżowe w zakresie produkcji czekolady i tworzy wartość dla wszystkich, począwszy od rolników uprawiających kakao, na konsumentach skończywszy – zaznacza Jean-Philippe Michaux, dyrektor finansowy i szef komitetu ds. zrównoważonego rozwoju w Puratos

Wyroby Cacao-Trace znajdują się w ofercie Puratos, która zawiera pełną gamę naturalnych rozwiązań przeznaczonych dla piekarzy i cukierników oraz przede wszystkim czekoladników. Wśród nich jest szeroki wybór czekolad Belcolade o różnych smakach i formach, polewy oraz czekoladowe nadzienia. Zaopatrując się w produkty Cacao-Trace, zyskujemy nie tylko gwarancję doskonałego smaku. Mamy także możliwość dokonania prawdziwej zmiany.;