Jesteśmy świadomi, że jak każda firma wywieramy wpływ na środowisko – dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom, jakie stwarzają zmiany klimatyczne. Chcemy, aby nasza firma w sposób odpowiedzialny uczestniczyła w próbach zapobiegania tym zmianom. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że pozyskiwanie podstawowych składników spożywczych może mieć negatywny wpływ na biosferę. W Puratos dążymy do wzrostu i rozwoju, jednocześnie jednak zobowiązujemy się minimalizować skutki, jakie niesie nasza działalność dla środowiska. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest używanie wysokiej jakości produktów, tworzonych bez szkody dla środowiska. Poza tym ograniczamy także ilość odpadów i zużycie wody oraz przyczyniamy się do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych (energii przekształconej w CO2).

W stronę bardziej zrównoważonego biznesu

Świadomi tego, jak nasze działania mogą oddziaływać na społeczeństwo i środowisko, w Puratos wierzymy w potrzebę zrównoważonego rozwoju. Znaczną ilość środków przeznaczamy więc na opracowywanie ekologicznych rozwiązań – czy to w zakresie oszczędności energii, energii odnawialnej, czy też zarządzania odpadami.

W miarę możliwości staramy się minimalizować negatywny wpływ naszych działań na środowisko. Nie chodzi jedynie o sam proces wytwarzania produktów, lecz o całokształt działalności firmy – a więc również o pozyskiwanie surowców, opakowania, magazynowanie, wysyłkę i dostawę. Zobowiązania te wynikają z naszych przekonań, ale odzwierciedlają również oczekiwania klientów i konsumentów wobec nas jako globalnego współtwórcę przemysłu spożywczego.

The World In Their Hands